Kako Vam možemo pomoći?

Traži / Ponudi uslugu

Kako Vam možemo pomoći?

Telefonska podrška trenutno nije u funkciji. Molimo Vas za strpljenje. Kontakt možete izvršiti pisanim putem.

Šta ako se korisnik kojem je potrebna usluga ne javi?

Fix.ba služi isključivo kao platforma za spajanje korisnika koji potražuju usluge, i stručnjaka koji ih pružaju. Ukoliko je korisnik poslao upit / zahtjev i nakon Vaše poslane ponude nije se više javio, naša preporuka je da ga kontaktirate još jednom i provjerite da li mu odgovara Vaša ponuda. Ono što bi eventualno moglo pomoći jeste i da probate da pregovarate o cijeni ukoliko postoji mogućnost da je malo korigirate, jer je cijena upravo ono što na korisnike najčešće utiče da se odluče za drugu ponudu / stručnjaka. Ukoliko je korisnik prihvatio ponudu drugog stručnjaka i označio je kao takvu na Fix.ba stranici, Vi ćete putem Vašeg profila o tome dobiti obavijest / notifikaciju.