Kako Vam možemo pomoći?

Traži / Ponudi uslugu

Kako Vam možemo pomoći?

Telefonska podrška trenutno nije u funkciji. Molimo Vas za strpljenje. Kontakt možete izvršiti pisanim putem.

Odgovor na ponude

Na Vaš poslani upit/zahtjev, maksimalno 5 najbržih stručnjaka će biti u mogućnosti da pošalju svoje ponude. O pristiglim ponudama biti ćete obaviješteni putem notifikacija koje će Vas dalje voditi u “Moj Fix” - mjesto na kojem će se nalaziti svi Vaši aktivni zahtjevi i završeni poslovi(kao na slici).

 

 

Posebno je važno da osim cijene obratite pažnju na “Tip cijene” (prikazano na fotografiji ispod), s obzirom da na vrstu usluge on može biti za kompletan projekat, po satu, po m2 i sl.

 

 

 

Ukoliko prije prihvatanja ponude u konverzaciji sa stručnjakom dođete do zaključka da Vam ipak treba nova ponuda (nova cijena), stručnjak će imati mogućnost da Vam pošalje svoju novu ponudu. Nakon što kliknete na notifikaciju otvorit će Vam se zahtjev sa novom cijenom, međutim ponovo je potrebno je da obratite pažnju na “Historiju” kao i “Tip cijene” (kao na slici), da biste znali da li je došlo do promjene jednog od dva bitna faktora koja čine ponudu.