Kako Vam možemo pomoći?

Traži / Ponudi uslugu

Kako Vam možemo pomoći?

Telefonska podrška trenutno nije u funkciji. Molimo Vas za strpljenje. Kontakt možete izvršiti pisanim putem.

Uslovi korištenja

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem stranica www.fix.ba i pripadajućih sadržaja (uključujući i mobilne aplikacije brenda FIX.ba), podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

 

 

 

Laički

Mi na FIX.ba želimo pomoći našim korisnicima da, shodno svom problemu, brzo i jednostavno dodju do stručnjaka, a također želimo pomoći fizičkim i pravnim licima da lako dođu do dodatnog posla. Zbog nemogućnosti kontrole, FIX.ba se u maksimalnoj mjeri izuzima od odgovornosti nad poslovima koje dogovorite koristeći naše usluge.

Ukoliko smatrate da FIX treba neke izmjene ili dopune Pravilnika, kontaktirajte nas.

 

Jezikom advokata, sudija i ostalih pravnih organa

 

Napomena

Vi ste oglašivač i vlasnik sadržaja koji objavite na ovom sajtu i kao takvi ste odgovorni za podatke koji su navedeni na Vašem profilu, usluge koje nudite, zahtjeve koje ste objavili i za komunikaciju koja je obavljena putem Vašeg profila. Vi kao korisnik/stručnjak ste dužni pročitati navedeni Pravilnik, te se vaše posjećivanje/korištenje stranica FIX.ba smatra potpunim prihvatanjem Pravilnika. Molimo vas da FIX ne koristite na način na koji neko može biti povrijeđen ili materijalno oštećen jer to ni Vama ni nama ne ide u prilog.

 

Član 1.  Uvod

Za vrijeme korištenja FIX.ba, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. FIX.ba zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama ovog web sajta i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike.

 

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju FIX.ba pruža, korisnicima i posjetiteljima web sajta, kao općenito i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Web sajt FIX.ba treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača Pik d.o.o (kao što bi to bila oglasna ploča ili neki oglasni printani sajt), na kojem FIX.ba nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun pružaju i/ili potražuju usluge, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i općenito zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

Shodno prethodno navedenom, sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na web sajtu, preneseni i/ili linkani sa web sajta su isključiva odgovornost registriranog korisnika web sajta iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

 

FIX.ba ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljanje oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, niti to čini u vidu provizije po obavljenom poslu određene usluge iz oglasa.

 

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetitelji i sva treća lica, da FIX.ba, kao i njegov izdavač, ne nude nijednu uslugu iz oglasa koji su objavljeni na web sajtu, već to čine isključivo i samo registrirani korisnici/stručnjaci web sajta FIX.ba.

 

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju stranice FIX.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o Vašem profilu, dodanoj usluzi ili bilo kojem drugom dijelu stranice. FIX.ba čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja potražitelja i pružatelja usluga.

U svrhu ponude/potražnje na web sajtu FIX.ba, korisnik/stručnjak se obavezuje registrirati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka. Registriranim se smatra i korisnik koji je došao na FIX.ba jer je izvršio “Brzu OLX registraciju” korištenjem sajta OLX.ba.

 

Svaki korisnik registracijom na FIX.ba daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač Pik d.o.o, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se FIX.ba i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

 

Shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka, prikupljeni lični podaci u postupku registracije korisnika čuvaju se u zbirci ličnih podataka koju vodi društvo PIK d.o.o. Sarajevo, kao izdavač FIX.ba, koje se obavezuje da čuva privatnost svojih korisnika i sve njihove podatke. Lične podatke korisnika FIX.ba je ovlašten proslijediti trećim licima samo ukoliko postoji zahtjev i/ili nalog nadležnog organa i/ili je takvo prosljeđivanje propisano zakonom i/ili je zahtjevano od strane vlasnika podataka izričitim pismenim prethodnim zahtjevom.

 

Korištenjem FIX.ba saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona FIX.ba upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je tražitelj/pružatelj usluga objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem FIX.ba saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail, SMS i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

 

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na FIX.ba su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na FIX.ba uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju FIX.ba te dozvolu primatelj/pružatelja usluge i/ili oglašivača.

 

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, upotrijebljeni robni znaci „PIK“ i „OLX“, “FIX” kao i svi ostali tekstovi i navodi na web sajtu www.fix.ba su produkt individualne duhovne tvorevine izdavača PIK d.o.o., te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

 

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu FIX.ba, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju glede tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. FIX.ba se izuzima od odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na FIX.ba.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuiranjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

 

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

FIX.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uvjete korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na FIX.ba, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava pružatelja i potražitelja usluga. FIX.ba zadržava pravo da iz daljnje upotrebe stranica isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi FIX.ba, a posebno u smislu:

 

 • kopiranja sadržaja objavljenog na FIX.ba i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja
 • lobiranja oglašivača FIX.ba na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge
 • kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane FIX administracije)
 • predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom FIX.ba (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena)
 • direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije
 • izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje
 • predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom
 • neovlaštenog predstavljanja u ime FIX.ba administracije i njenih uposlenika
 • nepoštivanja drugih obavijesti, pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama FIX.ba

 

FIX.ba, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

 

Član 6. Garancija

FIX.ba ne garantuje:

 • tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih usluga
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti stranice FIX.ba sve vrijeme.

 

Član 7. Odgovornost

FIX.ba se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

 • korištenja stranice FIX.ba
 • korištenja stranica na koje vode linkovi sa stranice FIX.ba
 • informacija na stranici FIX.ba
 • postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na stranici FIX.ba
 • postupaka korisnika FIX.ba
 • upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
 • korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime FIX.ba • korištenja stranica koje nisu pod domenom www.fix.ba, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime FIX.ba, kopirajući stranicu www.fix.ba vizuelno ili u bilo kojem drugom smislu.

FIX.ba ne može snositi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih osoba na koje može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s FIX.ba, niti podupiranja takvih stranica od strane FIX.ba. FIX.ba može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge do kojih se došlo pomoću FIX.ba na taj način. FIX.ba povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. FIX.ba nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da FIX.ba nije autor takvog oglasa, niti ponuđač bilo kakve usluge.

 

Član 8. Oglas

Kod predavanja oglasa na FIX.ba, oglašivač dodjeljuje FIX.ba pravo da odašilje informacije koje se odnose na određenu uslugu. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na FIX.ba na bilo koji drugi način osim onog koji je istaknut od strane FIX.ba. FIX.ba ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje ili obriše ili uopće ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na FIX.ba, a posebno u sljedećim slučajevima:

 • kada je opis i/ili cijena u usluzi neispravna i/ili nepotpuna
 • kada sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale
 • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema FIX.ba
 • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja FIX.ba
 • kada sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača
 • kada se oglašava bilo kakva zakonom nedozvoljena usluga i čije dalje oglašavanje predstavlja kršenje zakonskih propisa Bosne i Hercegovine.

 

Oglašivač je saglasan:

 • da objavom oglasa na FIX.ba on stupa u svojstvo ponuditelja usluge shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu  cijene usluga koje nudi.
 • da FIX.ba ne sudjeluje u trgovini, pa da samim tim FIX.ba ne garantuje niti jamči, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju usluge koju pruža
 • da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja usluga suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine
 • da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke
 • izbrisati sve podatke o usluzi u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći
 • da neće koristiti FIX.ba u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke
 • da sve informacije, uključujući fotografije, nakon transfera podataka na FIX.ba postaju vlasništvo istog
 • da osobe koje održavaju FIX.ba kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih
 • da FIX.ba članovima sa verifikovanim brojem telefona šalje SMS poruke o novostima na stranici. Ovu opciju članovi mogu podesiti u opcijama profila ukoliko ne žele da primaju obavijesti. FIX.ba ne učestvuje niti u jednom dijelu pružanja usluge, osim u smislu pružanja usluge korištenja FIX.ba kao virtuelnog mjesta za promociju. Pružanje usluga se odvija isključivo između pružitelja usluge i potražitelja usluge. FIX.ba ne učestvuje u niti jednoj transakciji između korisnika.
 • da FIX.ba može izbrisati sve podatke o korisniku ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni FIX-a
 • da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko FIX.ba smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču
 • da FIX.ba neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije
 • da će potpuno poštivati sve odluke FIX.ba i njenih uposlenih
 • da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja FIX administracije. Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom
 • da FIX administracija odlučuje da li će dozvoliti brisanje korisničkog profila ukoliko postoji zabilježen niz negativnih dojmova na istom
 • da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog
 • da FIX.ba nije odgovoran za sadržaj teksta dojma i komentara na dojam

 

Ponašanje suprotno stavkama ovog Pravilnika se smatra kršenjem Uslova korištenja FIX.ba, te FIX.ba zadržava pravo da upozori i/ili iz daljnje upotrebe, privremeno ili trajno, isključi oglašivača, odnosno korisnika, bez prethodne obavijesti i bez obrazloženja.

Korisnici FIX.ba su saglasni da se svi kontakti odvijaju isključivo na njihov rizik, te prihvataju da FIX.ba nema odgovornost i/ili obavezu za bilo kakve štetne posljedice koje nastanu djelovanjem korisnika. FIX.ba ne prihvata odgovornost niti garantuje za bilo koji prikazan profil ili uslugu na ovim stranicama uključujući: tačnost i/ili istinitost opisa, spremnost korisnika da provede uslugu.Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji da web sajt FIX.ba shodno gornjim uvjetima i obrazloženjima, kao i shodno odredbi člana 23. Zakona o elektronskom i pravnom i poslovnom prometu (sl. glasnik BiH br. 88/2007), ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika ovog web sajta, a kojim informacijama FIX.ba samo osigurava pristup.

 

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetitelji web sajta FIX.ba da je odredbama članova 25. - 27. Zakona o elektronskom pravnom i poslovnom prometu, FIX.ba oslobođen svakog oblika odgovornosti za pretragu sadržaja na virtuelnom oglasniku, privremenom prolaznom pohranjivanju – cashing, pohranjivanja stranog sadržaja – hosting na zahtjev korisnika, kao i na eventualno omogućavanje pristupa informacijama trećih lica – linking.

 

Također se obavještavaju treća lica da se shodno smislu usluge FIX.ba, svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. FIX.ba ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: info@fix.ba, te se FIX.ba obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da FIX.ba nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga – zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

FIX.ba obavještava treća lica, korisnike i /ili oglašivača da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uvjetima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom FIX.ba se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

 

Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, nadležan je sud u Sarajevu.

Vlasnici FIX.ba sajta zadržavaju pravo izmjene sadržaja na web stranici www.fix.ba bez prethodne najave u bilo kojem trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga i nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem FIX.ba, korisnik/posjetitelj potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja FIX.ba i da ih u cijelosti prihvaća.

 

U Sarajevu, oktobar 2016.

Sva prava pridržana.